TÜRKİYE’DE WAGNER TEORİSİ ÜZERİNE VAR ANALİZİ (1980-2005)

Ahmet AY

Özet


Kamu harcamalarındaki artışın ekonomik gelişmenin sonucu olarak ortaya çıktığını ifade eden Wagner’in bu teorisi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından çok fazla önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Türkiye ekonomisi açısından söz konusu değişkenlerin birbirleri ile ilişkileri, VAR analizi yöntemi kullanılarak test edilmektedir. Sonuçlar, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında, uzun dönemde nedenselliğin bulunduğunu gösterirken, kısa dönemde benzer bir ilişkinin olmadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler


Wagner Teorisi; Kamu Harcamaları; Ekonomik Büyüme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü