KAMU HİZMETİ SUNUMUNDA GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR VE DEVLET

Hamza ATEŞ, Ahmet NOHUTÇU

Özet


Bu çalışmada, kamu hizmeti üretimi ve sunumunda gönüllü kuruluşların kamu örgütlerini ikame edebilme potansiyeli irdelenmektedir. Teknolojik, demografik, ekonomik ve sosyal şartlar gereği kamu sektörünün büyümesi, “devletin başarısızlığı teorisine” güç kazandırmış ve sonuçta devlete kamu hizmeti sunumunda ortaklar aranmaya başlanmıştır. Bu makalede, gönüllü kuruluşların Türkiye’de ve dünyada şu andaki durumuyla devlete alternatif olup olamayacakları tartışılmakta ve gönüllü kuruluşların kamu yönetimine yardımcı olabileceği alanlar ile bu kuruluşların potansiyellerini kullanmalarının önündeki engeller üzerinde durulmaktadır. Özellikle sosyal nitelikli kamu hizmeti üretimi ve sunumunda gönüllü kuruluşların devlete yardımcı ve hatta alternatif olabilecekleri, ancak bunun için bu örgütlerin kapasite sorununun çözülmesi gerektiği, varılan önemli sonuçlar arasındadır.

Anahtar Kelimeler


Kamu Hizmeti Sunumu; Gönüllü Kuruluşlar; Devlet; Kamu Yönetimi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü