KONYA İL MERKEZİNDE YAŞAYAN AİLELERİN HARCAMA KALIPLARININ EKONOMETRİK ANALİZİ (1994–2003)

Zekeriya MIZIRAK

Özet


Tüketim harcama araştırmalarıyla ilgili hedeflerden birisi de bireylerden oluşan ailelerin (hanealkı) tüketim faaliyetlerindeki tutum ve davranışlarını, ekonomik ve stratejik analizlerde kullanılmak üzere temel veriler şeklinde ortaya koymaktır. Tüketim harcama kalıplarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan talep analizleri de bu amaç doğrultusunda genel olarak tüketim harcaması ile fiyat ve gelir (harcama) seviyeleri arasında, son dönemlerde demografik değişkenlerin de (yaş, meslek, hanehalkı büyüklüğü vs.) modele katıldığı ve kullanılan değişkenler arasındaki ilişkilerin katsayılar ve esneklikler vasıtasıyla ortaya konduğu çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bulunan bu katsayılar ve esneklikler, hem mikro düzeyde davranışsal talep denklemlerine ve tüketici yaşam düzeyine ilişkin ipuçlarına ulaşmada hem de genel ekonomik anlamda politikalar oluşturmada yol gösterici bir kriter olarak görülürler. Bu çalışmanın da amacı yukarıdaki bilgiler ışığında Konya ilinde yaşayan ailelerin harcama mal guruplarını sınıflandırmak ve yaşam düzeyine ilişkin ipuçlarına ulaşmaktır.

Anahtar Kelimeler


Hanehalkı; Tüketim Harcaması; Konya İli; Tüketim Kalıpları; Esneklik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü