KÜRESEL REKABETİN SUNDUĞU FIRSATLAR ve TEHDİTLER BAĞLAMINDA KOBİ’LERDE STRATEJİK YENİLİK YÖNETİMİ: SWOT ANALİZİNE DAYALI KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Tahir AKGEMCİ, Adem ÖĞÜT, Mevhibe AY TOSUN

Özet


Küresel rekabet sisteminde işletmeler ürün ve hizmet sundukları pazarlarda daha iyi müşteri değeri yaratarak rakipleri karşısında çok farklı araçlar ve yöntemlerle rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışmaktadırlar. Pazarda rakiplere karşı fiyat ve kalite üstünlüğü oluşturmak ya da müşteri isteklerine hızlı ve güvenilir cevaplar vermek bu araç ve yöntemlerden bazılarıdır. Dünya ekonomisi dikkate alındığında işletmelerin %95’ini oluşturan KOBİ’lerin büyük işletmelerle kıyaslandıklarında bazı avantaj ve dezavantajlara sahip oldukları bilinmektedir. KOBİ’lerin işlevsel avantajları risk alma, motivasyon, düşük düzeyde bürokrasi, girişimsel yönetim ve çalışma, uzmanlık, esneklik ve yönetim takımlarının müşterilere olan yakınlığından kaynaklanırken; potansiyel dezavantajları ise yüksek maliyetler, dar ve kısıtlı alanda çalışma, düşük deneyim ve öğrenme eğrilerine sahip olma, alt yapı olanakları eksikliği, profesyonel yönetim açısından yaşanan zafiyet ve AR-GE kapasitesinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Çalışmada, rekabet sisteminde yaşanan dönüşüm sonucunda ortaya çıkan fırsat ve tehditler karşısında KOBİ’lerin üstün ve zayıf yönleri SWOT analizi perspektifiyle tanımlanmakta, rekabet gücünün arttırılması sürecinde yenilik yönetimi faaliyetlerinin stratejik etkisi/önemi irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Stratejik Yenilik Yönetimi; SWOT Analizi; KOBİ; Küreselleşme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü