GEÇİCİ VERGİLERİN ÇALIŞMA SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Mehmet MUCUK

Özet


Vergiler, gerçekleştikten belli bir süre sonra ödendikleri için bu sürenin uzunluğuna bağlı olarak değer kaybetmektedirler. Devlet de kendisini enflasyona karşı korumak amacıyla geçici vergi uygulamasını kullanmaktadır. Geçici vergi, ileride ödenecek olan kurumlar vergisine mahsuben cari dönem kazancının başlangıçta ödenmesini gerektirmektedir. Bu şekilde devlet kendisini enflasyona karşı korumaktadır fakat firmalar etkin bir enflasyon muhasebesi yerleştirilemediği için bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmada geçici vergi ile çalışma sermayesi arasındaki ilişki ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Geçici Vergi; Enflasyon; Çalışma Sermayesi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü