BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YEREL YÖNETİMLER

Fatih YÜKSEL

Özet


Mal ve hizmetlerin üretiminden sunumuna kadar hemen bütün süreçlerde kullanılmaya başlanan bilgi teknolojilerinin, bir çok alanda olduğu gibi, yönetim faaliyetlerinde de kullanıldığı ve karmaşık işleri basitleştirerek çok büyük katkılar sağladığı görülmektedir. Yerel yönetimlerin içinde bulunduğu sorunların çözümünde de bilgi teknolojilerinin kullanılmasının ciddi katkıları bulunmaktadır. Bu çerçevede ele alınan çalışmanın amacı; bilgi teknolojilerinin, yönetim faaliyeti üzerindeki rolünü ortaya koyarak, yerel yönetimlerin içinde bulunduğu sorunların çözümünde etkinliğini tespit etmektir. Bu amaçla, öncelikle bilgi teknolojileri kavramı üzerinde durulmuştur. Ardından ise, yönetim faaliyeti ve yerel yönetimler üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Günümüzde bilgi teknolojilerinin sağladığı katkılar karşısında, yerel yönetimlerin de çeşitli düzeylerde ve şekillerde bu teknolojilerden yararlanması; kırtasiyeciliği azaltmakta, halkın yerel kamusal ihtiyaçlarının öğrenilmesinde kolaylık sağlamakta, küçümsenmeyecek ölçüde mali tasarruf elde edilmekte, kentsel hizmetlerin karşılanmasına hız kazandırmakta, vatandaş tatminini ve yerel hizmetlerden memnuniyet derecesini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Yerel Yönetimler; Bilgi Teknolojileri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü