KAMU HARCAMA ÇEŞİTLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

Ömer YILMAZ, Vedat KAYA

Özet


Bu makale kamu harcama çeşitlerinin ekonomik büyüme üzerine olan etkilerini araştırır. Çalışmada konsolide bütçe giderler kısmında tasnif edilen cari, yatırım ve transfer harcamaları kullanılmıştır. Çalışma 1975-2003 dönemi yıllık Türkiye verilerini kapsamaktadır. Ekonometrik sonuçlar büyük bir çoğunluğu personel gideri olan cari harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamsız olduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra büyük bir çoğunluğu makine teçhizat alımı ve yapı, tesis ve büyük onarım giderlerinden oluşan yatırım harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı, yine büyük bir çoğunluğu iç ve dış borç faiz ödemelerinden oluşan transfer harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ise negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Kamu harcama çeşitleri; Ekonomik büyüme; Türkiye ekonomisi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü