İLERİ İMALAT TEKNOLOJİLERİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Enver AYDOĞAN

Özet


Değişimin hız kazandığı günümüzde organizasyonlar arası rekabet küresel boyuta taşınmıştır. Bilgi çağı sosyo-ekonomik koşulları altında, etkin bir örgütsel işleyişe sahip olmayan, ürettiği mal ve hizmetlerde kalite normlarını dikkate almayan işletmelerin varlıklarını sürdüremeyecekleri ve uzun dönemli amaçlarını gerçekleştiremeyecekleri bilinmektedir. Bu çalışmada İleri İmalat Teknolojileri ve Toplam Kalite Yönetimi arasındaki ilişkiler incelenirken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde bir alan araştırması yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler


İleri imalat teknolojileri; toplam kalite yönetimi; KOBİ’ler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü