TÜRKİYE’DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (1992-2003)

Doğan UYSAL, Savaş ERDOĞAN, Mehmet MUCUK

Özet


Bu çalışma turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1992-2003 dönemleri arasında birim kök testi (ADF), Granger nedensellik testi ve regresyon analizi kullanılarak Türkiye için araştırılmıştır. Sonuçlar, iki değişken arasında karşılıklı bir ilişkinin bulunduğunu ve turizm gelirlerinin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler


Turizm Gelirleri; Ekonomik Büyüme; Nedensellik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü