ÇEVRE MUHASEBESİNE GENEL BAKIŞ

Ayşe Tansel ÇETİN, Murat ÖZCAN, Rahmi YÜCEL

Özet


Günümüzde yaşanan hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme ve sanayileşmeyle birlikte hava, su, gürültü kirliliği ve buna benzer bir dizi çevresel sorun ortaya çıkmıştır. Çevresel sorunların işletmeleri yakından ilgilendirmesi, işletme yöneticilerinin, etkin bir çevresel maliyet değerlendirme sistemi oluşturmasını ve bu yolla elde edilen verileri hem işletmenin, hem de doğal çevrenin yararına uygun kararlar almak için kullanmasını gerektirir. Geleneksel muhasebe sistemi çevresel maliyetleri ürünlere dağıtmakta yetersiz kaldığı için çevresel maliyetlerin doğru şekilde tespit edilerek, ürünlere doğru şekilde dağıtılması ve doğru işletme kararlarının alınabilmesi için çevre muhasebesi bilgi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, çevre muhasebesi ve ilgili kavramlar açıklanarak, çevre muhasebesine duyulan gereksinimin önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu makale, şirket yöneticilerine ve bu konuda araştırma yapanlara yol gösterecek teorik bir çalışmadır.

Anahtar Kelimeler


Muhasebe; çevre muhasebesi; çevresel maliyetler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü