MUHASEBEDE ULUSLARARASI UYUM VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MUHASEBE UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Raif PARLAKKAYA

Özet


Finansal piyasalarda küreselleşme, çokuluslu şirketlerin ortaya çıkması ve çeşitli ülkelerce oluşturulan ekonomik birlikler, muhasebede uluslararası standartların gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu ihtiyacı karşılamak için Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) geliştirmekte ve yayınlamaktadır. UFRS’yi benimseyen ülke sayısı giderek artmaktadır. Son olarak Avrupa Komisyonu, hisse senetleri borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören tüm işletmelerin konsolide mali tablolarını 2005 yılından itibaren UFRS ile uyumlu olarak hazırlamasını zorunlu tutmuştur. Avrupa Birliğine katılmak için çalışmalarını sürdüren ülkemizde de, gerek Sermaye Piyasası Kurulu gerekse Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından UFRS ile uyumlu ulusal muhasebe standartları oluşturmak için çalışmalar yapılmaktadır.Bu makalede ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Uluslararası Muhasebe Uyumu; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları; Türkiye Muhasebe Standartları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü