TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET YAPISI ÜZERİNE BİR UYGULAMA (1993-2002)

Cem SAATCİOĞLU, Rasim KUTLU

Özet


Süreklilik arz eden dış ticaret açıkları kriz için önemli bir gösterge olduğundan Türkiye için önemli olmaktadır. Bu nedenle, ithalat ve ihracatı içeren net ihracat fonksiyonunun tahmin edilmesi Türkiye’nin dış ticaret yapısının anlaşılması bakımından önemlidir. Bu çalışmada, Türkiye’nin net ihracat modeli tahmin edilmiş, daha sonra da bu model kullanılarak esneklikler hesaplanmıştır. Net ihracatın (1993:1-2002:4) dönemi için tahmin değerlerine göre, ihraç mallarının gelir esnekliğinin düşük, fiyat esnekliğinin ise yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun yanında hem ithalat, hem de ihracat döviz kuruna karşı duyarlıdır. Global enflasyon oranı ile ülkenin iç enflasyon oranının artması net ihracatın artmasına neden olmaktadır. Ayrıca net ihracat ile üretim arasında negatif, ithal fiyatları arasında ise pozitif bir ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Net İhracat; Dış Ticaret Dengesi; Dış Ticaretin Yapısı; Ekonometrik Model.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü