BELEDİYE GELİRLERİNDE YETERSİZLİKLER VE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Fatih YÜKSEL

Özet


Kentlerde yaşanan hızlı değişim, kentsel hizmet üretiminden daha çok sorumlu olan yerel yönetimleri etkilemiş, özellikle belediyelerin sorumluluğunu büyük oranda artırmıştır Öyle ki, artan sorunlar ve sorumluluklar karşısında, mevcut görev, yetki ve mali kaynaklar yetersiz kalmış, gerekli yasal ve yapısal değişiklikler, yaşanan değişime aynı oranda ayak uyduramamışlardır. Özellikle belediyelerde, artan sorumluluklarına paralel, reel bir gelir artışı elde edilememiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, belediyelerin içinde bulunduğu belli başlı mali sorunları tespit etmek ve bu sorunlar arasında yer alan özellikle gelir yetersizliklerine ilişkin, alternatif çözüm önerileri sunabilmektir. Ancak konunun anlaşılması açısından öncelikli olarak belediye gelirleri ve gelir yetersizliklerinin dışında yer alan, diğer mali sorunlar da sırasıyla ele alınmıştır. Çalışmanın sonuç ve öneri bölümünde vurgulanan konulardan bazıları şunlardır: Belediyelerin, mali kaynak oluşturma konusunda, her şeyden önce mutlak olarak atmaları gereken ilk temel adım, mevcut kıt kaynaklarının, verimli ve etkin bir kullanımının sağlanmasıdır. Bu amaçla diğer kamu kurumlarıyla sürekli koordinasyon halinde olup, hizmetlerin birleştirilerek yapılmasına özen gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler


Belediye; Belediye ve Finans; Belediye ve Gelir

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü