ATATÜRK’S FOREIGN POLICY UNDERSTANDING AND APPLICATION

Şaban ÇALIŞ, Hüseyin BAĞCI

Özet


1923 sonrasında Modern Türkiye’nin iç ve dış politikası Mustafa Kemal tarafından Türk modernleşme projesinin tamamlanması ideali etrafında şekillendirilmiştir. Modern bir millet yaratma ve Batı eksenli politikalar yürütmek hedefi bağlamında, kimlik tanımındaki dini unsurların yerine seküler karakterdeki unsurlar benimsenmiş ve Türk devlet kimliğinde radikal bir değişim yaşanmıştır. Kemalist reformlar süreci bir taraftan Türkiye’nin İslam’la, Osmanlı ile ve hatta bazı noktalarda Türkçü geçmişiyle tümden bir kopuşun yaşanması, diğer yandan da tüm değerlerini ve kurumlarını kabul ederek Batı ile tam bir bütünleşmenin sağlanması anlamına gelmektedir. Bu makalede, 1920 ve 30’larda bizzat Atatürk tarafından şekillendirilen Kemalist dış politika anlayışının uygulamaları, Türk devletinin kuruluşu ve Türk milli kimliğinin tayini ekseninde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Uluslararası ilişkiler; dış politika; devlet; ulus; kimlik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  
 

 
                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü