EN İYİ UYGULAMANIN TRANSFERİ İLE ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Esma Ülkü KAYA, Muhammet DÜŞÜKCAN

Özet


Kıyaslamanın kökeninin genellikle Japonya olduğu düşünülür. Mamafih, 1970’lerin sonları ile 1980’lerin başlarında Japon ortağından bir süreci öğrenmeye başlayan Xerox’a kadar kavramın kullanımı yaygın değildi. Bu noktadan itibaren kıyaslamanın popülaritesi hızla artmıştır. En iyi uygulamaların transferi kültürel değişimler için zorunludur. Bu değişimlere davranışsal direnç gösterilebilir. Bu nedenle tepe yöneticileri en iyi uygulamaların etkili transferini ciddiye almalılar. En iyi uygulamaları iş kültürünün bir parçası yapma en iyi uygulamaların etkili bir transferinin amacıdır. Aynı zamanda en iyi uygulamalar öğrenme ve bilginin kaynağıdır. Ve iyi bilgi yönetimi en iyi uygulamaların etkili transferini kolaylaştırır.

Anahtar Kelimeler


Kıyaslama; en iyi uygulamanın transferi; kültür; bilgi ve öğrenme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü