BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELERİN FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİLERİ

Raif PARLAKKAYA

Özet


Ticari ve finansal bilgilerin yayımı için bir araç olarak internetin kullanılması yeni ve hızlı gelişen bir olgudur. Yakın gelecekte, finansal raporların kullanıcılara dağıtımı için internet temel araç haline gelecektir. Finansal bilgilerin web yoluyla yayımı, daha ucuz ve daha zamanlı bir yoldur aynı zamanda dönemsel ve sektör karşılaştırmalı analizleri kolaylaştırır ve interaktif özellikler eklenmesine izin verir. İnternette finansal raporlama aşamaları; basılı raporları tamamlamak, basılı raporlar yerine ikame etmek ve rapor sunumları ve araçları ile ilgili yeniliklerden yararlanmayı kapsar. İnternette finansal raporlamada temel sorunlar standardizasyon eksikliği ve güvenlik sorunlarıdır.

Anahtar Kelimeler


İnternet; finansal raporlama; internette finansal raporlama

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü