AMERİKAN ‘HÜKÜMETİN YENİDEN KEŞFİ’ (‘REINVENTING GOVERNMENT’) REFORMU ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Orhan GÖKÇE, Önder KUTLU

Özet


Amerikan kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi amacıyla 1992 yılında uygulanmaya konan Hükümetin Yeniden Keşfi adlı reform kamu yönetimi için radikal çözümler üretmekte ve ‘hükümet etme’ anlayışında köklü değişiklikler öngörmektedir. Bu değişiklikler ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal şartlardan ayrı düşünülemez. Özel sektör yönetim tekniklerinin kamu sektöründe yol gösterici olacağı ön kabulüne dayanan reform bu yöntemlerin kamu yönetiminde işlevsel olabileceği sonucuna varmıştır. Bu çalışmada inceleme konusu yapılan reformun, Türk kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi çabalarında temel çerçeve oluşturmada ve hareket noktası olma noktasında ciddi katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki Amerikan kamu yönetiminin ve devlet sisteminin farklı yönlerini bilerek işlevsellik tartışması yapmak reformun Türk kamu yönetiminde ‘kan uyuşmazlığına’ neden olmaması bakımından önemli görünmektedir. Bu bağlamda bu çalışma HYK reformunu genel olarak irdeleyerek Türk kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması konusunda genel bir çerçeve oluşturma amacı gütmektedir.

Anahtar Kelimeler


Hükümetin Yeniden Keşfi; Reinventing Government; idari reform; Kamu Tercihi Kuramı; Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü