SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMI: SORUNLAR, BEKLENTİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Hasan Kürşat GÜLEŞ

Özet


Çalışmada Türkiye'de faaliyette bulunan sanayi işletmelerinde bilişim teknolojileri kullanım düzeyini, amaçlarını ve sorunlarını tespit etmeye yönelik bir araştırmanın bulguları değerlendirilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre ülkemiz sanayi işletmelerinde bilişim teknolojileri kullanım düzeyi artmakla beraber işletmeler henüz bilişim teknolojileri kullanımının başlangıç aşamasındadırlar. İstatistiksel analizler işletmelerin bilişim teknolojileri uygulamasında örgüt içi bilgi yönetiminde etkinlik sağlamaya daha çok önem verdiklerini göstermektedir. Bilişim teknolojileri kullanımında karşılaşılan temel sorunlar çalışanların eğitiminin yetersizliği ve teknolojinin çok hızlı demode olması olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Bilişim teknolojileri; rekabet; küreselleşme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü