İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILAR VE CEZAİ SORUMLULUKLARI

Sevil YILDIZ

Özet


2000’li yıllar bilgi çağının başlangıcı olarak nitelendirilmektedir. İnternet sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandıran en temel etkenlerden birisidir. İnternet bugün günlük hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Beraberinde bir çok sorunlar da ortaya çıkmıştır. İnternetin toplum hayatında yarattığı sorunlar hukuk alanında da kendini göstermektedir. Bu sayede insanoğlu internet suçları ile tanışmıştır. Bu çalışmada internet sistem operatörlerinin internet ceza hukukundaki sorumlulukları incelenmektedir. Ülkemizde bu konuda henüz yasal bir düzenleme yürürlüğe konulmadığı için Avrupa Konseyi’nin bu husustaki düzenlemeleri ve kuralları dikkate alınarak servis sağlayıcıların cezai sorumluluğu konusunda ülkemizde yapılacak olan yasal düzenlemelere öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


İnternet; servis sağlayıcılar; ceza sorumluluğu

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü