1980’li YILLARDAN BERİ UYGULANAN KAMU YÖNETİMİ REFORMLARI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Orhan GÖKÇE, Önder KUTLU, Gülise GÖKÇE

Özet


1980’li yıllardan beri kamu yönetimi, daha önceki dönemde görülmemiş derecede, önemli reform hareketlerine muhatap olmuştur. Bu hareketler hem işlevsel hem de yapısal değişiklikleri içinde barındırmalarından dolayı uzun soluklu etkiler yaratıcı özelliğe sahip olmuşlardır. Anılan dönem bir dizi ekonomik, politik ve toplumsal unsurların zorlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu unsurlara yönelik çözümler ise, özel sektörün kullanmış olduğu yönetim tekniklerinin kamuya adaptasyonu şeklinde olmuştur. Bu çalışmanın amacı, bu reform hareketlerinin ortaya çıkış sürecini gözden geçirmek, getirdiği öğelerin analitik incelemesini yapmak ve nihayet reformun kalıcı olup-olamayacağını tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler


Yeni kamu yönetimi anlayışı; idari reform; verimlilik; özel sektör yönetim teknikleri; yönetişim

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü