BİR STRATEJİK YÖNETİM BOYUTU OLARAK KOBİ’LERİN FİNANSAL ANALİZİ

Sabahat BAYRAK, Muhammet AKDİŞ

Özet


Dünya ekonomisinde 1970’li yıllarda yaşanan gelişmeler, pek çok işletmenin üretimde ölçek ekonomilerinden vazgeçerek küçük işletmeler şeklinde yapılanmalarına yol açtı. Küçük ve orta boy işletmelerin 1973/1974 Petrol Krizi’nden fazla etkilenmemeleri, talep daralmaları ve durgunluk karşısındaki dayanıklılıkları, dünyanın dikkatini bu işletmelerin üzerine yöneltti. Ekonomik, politik ve sosyal potansiyelleri, küçük ve orta ölçekli işletmeleri 1980’li ve 1990’lı yıllarda gündemin temel konusu haline getirdi. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ’ler, istihdam ve üretimin önemli dinamikleridir. Ancak karşı karşıya kaldıkları finansal, yönetsel, pazarlama, insan kaynakları ve kalite sorunları, bu işletmelerin ülke ekonomisine yaptığı katkıları azaltmaktadır. Bu nedenle KOBİ’lerin mevcut sorunlarının çözülmesinde çok yönlü katkı gerekmektedir. Bu sorumluluk anlayışıyla KOBİ’lerin finansal sorunlarını ele almak ve çözüm önerilerinde bulunarak gelişmelerine katkı sağlamak, çalışmada temel amaçtır.

Anahtar Kelimeler


KOBİ; KOBİ’lerin gelişim trendleri; finansal sorunlar

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü