KOBİ’LERİN KREDİ YOLUYLA FİNANSMANINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE TOKAT İLİNDE BİR UYGULAMA

Nevin YÖRÜK

Özet


KOBİ’ler kuruluş aşamasında yetersiz özsermaye ile kurulmaları nedeniyle risk payı yüksek ticari kredilerle finansman gereksinmelerini karşılamaktadır. Yeterli sermaye birikimi olmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansman konusunda en önemli sorunlarından birisi kredi ile finansmanda karşılaştıkları sorunlardır. Bu araştırmanın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin; kredi yoluyla kaynak finansmanında karşılaştıkları sorunları ve nedenlerini tespit ederek çözüm önerileri getirmektir. Bu amaçla 64 KOBİ’ye anket yöntemi kullanılarak kredi yoluyla finansmanda karşılaştıkları sorunlar ve bunların nedenleri analiz edilmeye çalışılmış ve çıkan sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


KOBİ; kredi ile finansmanda sorunlar; kredi sorunları.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü