MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ VE KURUMSALLAŞMA DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ’YE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Engin DİNÇ, Aykut KARAKAYA

Özet


İşletmeler için süreklilik en önemli hedeflerden biridir. Bu amaca ulaşmada, en önemli adımlardan biri de kurumsallaşmadır. Kurumsallaşmanın önemli unsurlarından biride etkin bir bilgi sistemi kurmaktır. Bu çalışmanın amacı, muhasebe bilgi sistemi ile kurumsallaşma çabaları arasında ilişkiyi incelemektir. Çalışmada, verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu, muhasebe bilgi sistemi etkinliğinin ve kurumsallaşmanın algılanma düzeyinin tespitine yönelik toplam 53 sorudan oluşturulmuştur. Anket çalışması, İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilmiş ve toplam 479 KOBİ‟den cevap alınabilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, kanonik (setler arası) korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, muhasebe bilgi sistemi ile kurumsallaşma arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu ve birbirlerini tetikledikleri sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Kurumsallaşma; Bilgi Sistemi; Muhasebe Bilgi Sistemi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü