ÖRGÜTSEL TÜKENMİŞLİĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TARSUS DEVLET HASTANESİ ARAŞTIRMASI

Mehmet İNCE, Hasan GÜL, M.Yavuz GÖZÜKARA

Özet


Çalışma yaşamının en zor yönlerinden birisi insan kaynaklarının her açıdan etkin ve yetkin kılınma sorunudur. Gerek çalışma yaşamının doğasından gerekse bir takım fiziksel, beşeri ve sistemsel nedenlerden kaynaklanan ve çalışanlarda kendilerini duygusal huzursuzluğa, düşük başarı hissine ve yetersiz olduğu düşüncesine yol açan tükenmişlik pek çok çalışan ve örgüt için baş edilmesi güç bir konudur. Tükenmişlik hem her açıdan bireyleri hem de örgütlerin başarı ve daha iyi hizmet üretebilme yeteneğini ortadan kaldırmaktadır. Bu çalışma özellikle tükenmişlik sendromu ile çalışanların iş tatmini arasındaki ilişkileri konu edinmiştir.

Anahtar Kelimeler


Tükenmişlik; İş Tatmini

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü