NEPOTİZM VE ÖRĞÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

Atila KARAHAN, Hüseyin YILMAZ

Özet


Bu çalışmada çalışanların nepotizm algısının, üyesi oldukları örgüte olan bağlılıkları üzerine etkisi incelenmiştir. İş görenlerdeki nepotizm algısı; terfide kayırmacılık, işe alma sürecinde kayırmacılık ve işlem kayırmacılığı olmak üzere üç boyutta ele alınmıştır. Ayrıca Çalışanların işletmeye olan bağlılıkları da duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç farklı boyutta incelenmiştir. Bu çalışmada anket tekniği kullanılarak, nepotizm ve örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı test edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla; Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde farklı unvanlara sahip toplam 272 sağlık çalışanı üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları üzerinde yapılan korelasyon analizi sonucunda nepotizm ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişkiler olduğu nepotizmin çalışanların örgütsel bağlılığını olumsuz etkilediğine dair bulgular elde edilmiştir. Bütün bu bulgular, nepotizm’in sadece çalışanlar üzerinde olumsuz psikolojik ve ekonomik sonuçlara değil aynı zamanda işletmelere ve topluma da olumsuz etkileri olduğunu destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler


Nepotizm; Örgütsel bağlılık; Duygusal Bağlılık; Devam bağlılığı; Normatif Bağlılık

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü