PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK: EMNİYET TEŞKİLATI ÖRNEKLEMİ

Mehmet Ali TEKİNER

Özet


Psikolojik güçlendirme, hem çalışan performansının ve verimliliğinin hem de bu doğrultuda örgütsel performansın ve verimliliğin artırılması için önemlidir. Bu bağlamda günümüz örgütlerinde konu ile ilgili çalışmalara önem verilmekte ve elde edilen bulgular doğrultusunda yönetsel uygulamalara yer verilmesi adına düzenlemelerde bulunulmaktadır. Araştırma da bu doğrultuda, Psikolojik Güçlendirme Ölçeği’nin dört boyutu ile örgüte duygusal bağlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış ve bu yönüyle konu ile ilgili literatüre katkıda bulunulması amaçlanılmıştır. Araştırma kapsamında söz konusu edilen bu değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik yapılan korelâsyon ve regresyon analizleri sonucunda, Psikolojik Güçlendirme Ölçeği “Anlam Boyutu” ve “Özerklik/Seçim Boyutu”nun, çalışanların örgüte duygusal bağlılık düzeylerini pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Güçlendirme,Psikolojik Güçlendirme; Örgütsel Bağlılık; Duygusal Bağlılık

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü