DAİMİ İKAMETGÂHA GÖRE TÜRKİYE İÇ GÖÇLERİNDE KONYA İLİNİN YERİ (1980-2013)

Abdurrahman DİNÇ

Özet


İnsanların yaşadıkları yeri terk ederek belli bir süreliğine veya devamlı olarak yaşamak amacıyla başka bir yere gitmeleri olarak ifade edilen göç, çok farklı boyutlara sahiptir. Gönüllü, zorunlu ve ilkel kabile göçleri gibi çok farklı grublara da ayrılan göçlerde, nüfusun hareket yönü, kırdan şehire, kırdan kıra, şehirden kıra ve şehirden şehire olmak üzere değişmektedir. Çatalhöyük gibi Anadolu’daki en eski yerleşim yerini bağrında barındıran, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Konya; coğrafi konumu nedeniyle sürekli göç hareketlerine maruz kalmıştır. Bu çalışmada ise Konya’nın eskiden beri devam edegelen göç hareketlerine kısaca değinilecek ve özellikle 1980’den sonra kullanılmaya başlayan göç istatistiklerine göre bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada kullanılan veriler, DİE/TUİK tarafından yayımlanan ‘Daimi İkametgâha Göre İçgöçler’ 1980, 1985, 1990, 2000, 2008 ve 2013 göç istatistiklerinden derlenmiştir. Konya ilinde net göç hızı, aldığı ve verdiği göç miktarının toplam nüfusa oranı, göçün neden ve sonuçları ve bunların yansımaları ele alınmaya çalışılmıştır.**

Anahtar Kelimeler


Konya; Göç; İçgöçler; Daimi İkametgah; Konya’da Göç

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü