TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN FİNANSAL TABLOLARDA SUNULUM ESASLARI VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ BİLGİ DÜZEYİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ali DERAN, İncilay SAVAŞ, Atilla SÜRER

Özet


Türkiye’de kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan birçok işletme günümüzde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını (TMS/TFRS) uygulamaktadır. TMS/TFRS, ülkemizde uygulanmakta olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nden içerik ve şekil açısından çok farklı yeni uygulamaları beraberinde getirmiştir. Bunlardan bir tanesi de bu çalışmanın konusunu oluşturan yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerleme ve finansal tablolarda sunulma esaslarıdır. Bu çalışmanın amacı yatırım amaçlı gayrimenkullerin 40 no’lu Türkiye Muhasebe Standardına (TMS 40) göre finansal tablolarda sunum esaslarını açıklamaktır. Ayrıca muhasebe meslek mensupları tarafından TMS 40’ın ne derece bilindiğini tespit etmek bu çalışmanın bir diğer amacıdır. Bu amaç çerçevesinde önce TMS 40 açıklanmış, daha sonra ise Gaziantep İlinde anket yöntemi kullanılarak bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma Türkiye’deki tüm muhasebe meslek mensuplarının TMS 40 hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmemekle beraber, Türkiye’deki muhasebe meslek mensuplarının bilgi düzeyi hakkında bir fikir vereceği kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler


Gayrimenkul; Yatırım amaçlı gayrimenkul; Muhasebe meslek mensubu; TMS 40

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü