YALIN ÜRETİM ORTAMINDA MALİYET YÖNETİMİ: DEĞER AKIŞ MALİYETLEME

Rabia AKTAŞ

Özet


Bir üretim stratejisi olarak yalın üretimi benimseyen işletmelerde, yönetim muhasebesi bilgi sisteminin hem bu yeni stratejiye geçişi destekleyecek hem de yeni stratejinin uygulamasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. Bu gerekliliğin sonucu olarak yalın muhasebe geliştirilmiştir. Yalın muhasebenin birbiriyle ilişkili çeşitli konuları bulunmaktadır. Değer akış maliyetleme bu konulardan biridir. Değer akış maliyetleme, değer akışları düzeyinde örgütlenen yalın işletmelerde maliyetleri değer akışları temelinde takip eden, hesaplayan ve raporlayan bir maliyetleme sistemidir. Yöntemde maliyetler değer akışlarına direkt kabul edildiği için, maliyet bilgilerini bozan dağıtımlara ihtiyaç ya hiç olmamakta ya da çok az olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yalın üretim ortamında yöneticilere ve tüm çalışanlara doğru maliyet bilgisi sunan değer akış maliyetlemenin yalın işletmelerdeki yeri, önemi ve işleyişi hakkında örneklerle bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler


Yalın Üretim; Yalın Muhasebe; Değer Akış Maliyetleme.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü