REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2003 - 2010)

Zeynep KARAÇOR, Mustafa GERÇEKER

Özet


Türkiye’de reel döviz kuru ile dış ticaret arasındaki ilişkinin araştırıldığı bu çalışmada sırasıyla; “Durağanlık Testi (Birim Kök Analizi), VAR Modeli, Koentegrasyon (Eşbütünleşme) Analizi, Hata Düzeltme Modeli” metodları uygulanarak söz konusu iki olgu, 2003: 1 – 2010: 12 dönemini kapsayan aylık verilerle ampirik olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre reel döviz kurları ile dış ticaret hacmi arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Öte yandan, reel döviz kurlarından dış ticaret hacmine yönelik hem kısa hem de uzun dönemde bir nedensellik ilişkisi bulunurken, dış ticaret hacminden reel döviz kurlarına yönelik olarak yalnızca kısa dönemde bir nedensellik bulunduğu tespit edilmiştir.

Jel Kodları: C50, F40, O24


Anahtar Kelimeler


Reel Döviz Kurları; Dış Ticaret; Eşbütünleşme Analizi; Nedensellik Analizi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü