TMS-32, TMS-39 VE TFRS-7, TFRS-9 KAPSAMINDA FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM, MUHASEBELEŞTİRME, ÖLÇÜM VE AÇIKLAMALAR STANDARDINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

Yunus CERAN, Merve ÖZ

Özet


Muhasebe uygulamalarına yön veren kurallar bütünü olarak adlandırılan standartların temeli muhasebe ilkelerine, muhasebe ilkelerinin temeli ise muhasebenin temel kavramlarına dayanmaktadır. Muhasebe uygulamalarına yön veren bu standartlar ise aynı şekilde muhasebe politikalarını belirlemektedir. Tüm dünya ülkelerinin düzenlemeleri arasında bir standart olması amacıyla oluşturulan kurullardan bir tanesi olan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun oluşturduğu Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesince çıkarılan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile paralellik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı işletmelerdeki kayıt tutarsızlığını gidermek amacıyla geliştirilmiş TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme ve TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar ve TFRS 9 Finansal Araçlar Standartları gereği getirilen yeniliklerin ne olduğunu ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler


Finansal Araçlar; Finansal Raporlama Standartları; Muhasebe Standartları

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü