KOBİ’LERDE KULLANILAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİLERİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

M.Tahir DEMİRSEL

Özet


Bilişim teknolojilerinin (BT) sunduğu yeni olanaklar, üretim ve tüketim mekanizmalarını değiştirerek ve ekonomik faaliyetlerde kullanılan teknik ve ölçütleri geliştirerek toplumsal ve ekonomik yapıyı da hızla yeniden biçimlendirmektedir. Bu süreçte, KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri, bunun için de teknoloji transferi ya da araştırma-geliştirme faaliyetlerine ağırlık vermeleri zorunluluk arz etmektedir. Bu bağlamda, bilişim teknolojilerini kurum içi süreçlerine adapte edebilen işletmeler; yeni ürün ve hizmetlerin, yeni iş yollarının, yeni çalışma sistemlerinin ve yeni bilgi edinme yollarının yaratılması gibi faydalar elde edecektir. Bu çalışmada, bilişim teknolojilerinin ihracata yönelik olarak üretim yapan KOBİ’lerde kullanımı sonucu performanslarında ortaya çıkan etkiler araştırılmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, KOBİ kavramı ve bu kavramın kapsamı; bilişim teknolojileri kavramı ve bu kavramın önemi ve unsurları; performans kavramı ve boyutlarına değinilmiştir. Çalışmanın son bölümünde, Konya Organize Sanayi Bölgelerinde ihracata yönelik olarak üretim yapmakta olan KOBİ’lerde kullanılan bilişim teknolojilerinin örgütsel performansa etkilerini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış olan anket çalışmasından elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, bilişim teknolojileri kullanımının işletme performansını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


KOBİ; Bilişim Teknolojileri; Performans; Örgütsel Performans

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü