KIRSAL KALKINMA UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TKDK (TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU) ÖRNEĞİ

Kadir BAHTİYAR

Özet


Türkiye Tarım politikaları içinde Kırsal Kalkınma her geçen yıl önemini arttırmaktadır. Ekonomisi içerisinde tarımın önemli bir yer teşkil ettiği Türkiye özellikle Kırsala yapılacak destek ve yatırımlarla AB seviyelerinde güçlü bir kırsal kalkınma yakalamayı hedeflemektedir. Kırsal Kalkınma politikaları AB süreciyle yeni bir seyir kazanmıştır. AB, aday ülke statüsü kazanmış ülkelerin Tarım ve Kırsal Kalkınmalarının sağlanması ve topluluk standartlarına yükseltilmesini amaçlayan mali yardım ve hibeler sağlamaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmanın topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik çalışmalar süreç içerisinde önem kazanmıştır. AB, üye ve aday ülkelerin Kırsal Kalkınmada topluluk standartlarına uyumlu hale gelmeleri için bu ülkelere fonlar tahsis ederek bu süreci hızlandırmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), AB katılım öncesi mali yardım aracı IPA (Instrument for Pre-accession Assistance) nın 5. Bileşeni olan Kırsal Kalkınma bileşeninin uygulayıcı kurumu olarak 2008 yılında kurulmuştur. Kurum, AB ve Türkiye’nin oluşturduğu fonlarla Kırsal Kalkınma yatırımlarına proje bazlı hibe şeklinde desteklerde bulunmaktadır. Çalışmada TKDK ve Türkiye’nin Kırsal Kalkınmasına yaptığı katkılar ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Avrupa Birliği; Kırsal kalkınma; IPA; TKDK

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü