YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ: İZMİR ÖRNEĞİ

İlker DAŞTAN, M.Erdem DELİCE

Özet


Yerel yönetimler, ülkelerin kamu yönetimlerinin önemli ve vazgeçilmez kamu tüzel kişileridir. Yerel yönetimler bulundukları yerlerde ikamet eden vatandaşlara hizmet sunma konusunda yönetsel birimler olarak görev almaktadırlar. Son yıllarda yerel yönetimin yapı ve işleyişlerindeki değişimlerle birlikte yerel yönetimler toplumun yaşam kalitesine, topluma sunulan hizmetin kalitesine ve vatandaşın bu hizmetler karşısında duyduğu memnuniyete daha çok önem vermeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, basit tesadüfî yöntemle belirlenen 417 vatandaşa anket uygulayarak İzmir kent merkezinde ikamet eden vatandaşların yerel yönetimlerin hizmetlerini nasıl algıladıklarını, bu hizmetlerden duydukları memnuniyet düzeylerini ve hizmetlere verdikleri önem derecelerini ölçerek bir değerlendirme ortaya koymaktır. Araştırmanın sonuçlarına göre, İzmir ilinde ikamet eden vatandaşların yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerden genel olarak ortalama ve ortalamanın altında seviyelerde memnun oldukları saptanmaktadır. Ayrıca bu çalışma ile bu konuyla ilgili literatürde yer alan bilimsel çalışmalar arasındaki farklılık ve benzerlikler belirlenmiş ve vatandaşların memnuniyet ve önem seviyelerine göre yerel yönetimlerin hizmet sunumlarındaki politikalarına yön verebilecek öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


yerel yönetim; memnuniyet; belediye; hizmet; İzmir

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü