TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL LİBERALİZASYON VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİNİN ARDL YÖNTEMİ İLE ANALİZİ*

Şerife ÖZŞAHİN

Özet


Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde 1980’li yıllar sonrasında uygulanan finansal liberalizasyon politikalarının ekonomik büyüme oranları üzerinde yol açtığı etki, 1989.Q1-2010.Q1 dönemi kapsamında çeyrek dönemlik veriler yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla finansal liberalizasyonun de facto göstergeleri olarak tanımlanan üç farklı değişken kullanılarak finansal liberalizasyon ve ekonomik büyüme etkileşimi sınır testi ve ARDL yöntemiyle analiz edilmiştir. Finansal liberalizasyon politikalarının başarısının ülkenin finans sektörünün gelişmişliği, kurumsal kalite düzeyi, dışa açıklık ve eğitim seviyesi göre farklılaştığı dikkate alınarak bu değişkenlerin yer aldığı regresyonlar sonucu uzun ve kısa dönem katsayılar elde edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçları finansal liberalizasyonun ve kurumsal kalite, eğitim düzeyi ve dışa açıklık değişkenlerinin incelenen zaman diliminde ekonomik büyüme oranları üzerinde pozitif yönlü etkileri olduğunu göstermektedir.

Jel Kodları: F36, E44, F43. 


Anahtar Kelimeler


Finansal Liberalizasyon; Ekonomik Büyüme; Sınır Testi ve ARDL Yöntemi.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü