YENİ EKONOMİDE ‘ÇOKLU MÜBADELE İLİŞKİLERİNİ’ AĞ ÜZERİNDE ORGANİZE ETME ARAYIŞI: E-TİCARET VE TÜRKİYE

Nurcan TÖRENLi

Özet


Bu çalışmada e-Ticaret, küresel ölçekli ticarete odaklı ‘e-pazaryeri aracılı B2B e-Ticaret’ modeli üzerinden ele alınmakta ve dört bileşeni çerçevesinde tartışılmaktadır: teknoloji, güvenlik, yönetim ve aktörler. Makalenin ana amacı, Türkiye ekonomisinin dış ticaret açığı gibi temel sorunlarının bu yeni araçsal-teknolojik olanakla aşılıp aşılamayacağını eleştirel bir ekonomi-politik çözümlemeye tabi tutmaktır. Bu çözümlemede bağlı kalınacak yaklaşım, dış ticarete ilişkin sorunlara çözüm getirmesi beklenen yeni modelin işlevselliğinin, kendi bileşenleri kadar içinde işleyeceği (yeni) ekonomik modelle uyumuna bağlı olduğunu sergilemek olacaktır. Çalışmada ortaya konulacak çözümleme, B2B e-Ticaret modeli bağlamında Türkiye’de faaliyet gösteren altı e-pazaryeri web sitelerinin niteliksel içerik çözümlemesi ile de desteklenecektir.

JEL Kodları: L14, L81


Anahtar Kelimeler


e-Ticaret; e-Pazaryeri; B2B; Türkiye; Dış Ticaret

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü