DAVRANIŞSAL MUHASEBE BAĞLAMINDA MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA DUYGUSAL ZEKA

Mesut ÖZ, Burcu ASLANTAŞ ATEŞ, Gülbahar ÇİVİ

Özet


Davranışsal muhasebe ve duygusal zeka son yıllarda literatürde sıklıkla karşılaşılan iki kavramdır. Muhasebe sürecinde rakamlarla uğraşan muhasebecilerin davranışsal ve duygusal durumlarının da göz ardı edilmemesi gerektiğinden yola çıkılan bu çalışmada her iki kavramdan bahsedilmiş, sonrasında Isparta ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensupları ile gerçekleştirilen alan araştırması sonuçlarına yer verilmiştir. Boyutlarına ayrılmış ve güvenirliği kanıtlanmış bir duygusal zeka ölçeği kullanılan çalışmada öncelikle faktör analizi yapılmıştır. Boyutlar orijinal ölçekle birebir aynı çıkmıştır. Sonrasında bazı demografik özellikler ve duygusal zeka ölçeği boyutları arasında anlamlı farklar olup olmadığı ölçülmüştür. Aynı zamanda araştırmaya katılan muhasebe meslek mensuplarının duygusal zeka düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Jel Kod: M40

 


Anahtar Kelimeler


Duygusal Zeka;Davranışsal Muhasebe;Muhasebe Meslek Mensubu

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü