İTHALAT, İHRACAT VE BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

Hakan ACET, Savaş ERDOĞAN, Melike KÖKSAL

Özet


Bu çalışmada Türkiye’de toplam ithalat, toplam ihracat ve büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri 1998-2013 yılları için üçer aylık veriler kullanılarak incelenmektedir. Çalışmada araştırılan konu reel gayri safi yurtiçi hasılada gerçekleşen büyümenin kaynağında baskın olan etkinin ithalat mı yoksa ihracat mı olduğudur. Bu soruya cevap verebilmek için ithalat, ihracat ve reel GSYİH arasındaki nedensellik test sonuçlarına bakılması gerekmektedir. Test sonuçlarına göre, toplam ihracat, toplam ithalat ve reel GSYİH arasında nedensellik ilişkileri söz konusudur. İncelenen dönemde ithalatın büyüme üzerinde belirleyici unsur konumunda olması nedeniyle büyümenin ithalata dayalı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler


Ekonomik büyüme;İhracat;İthalat;Granger Nedensellik Testi

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü