BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ’NİN KURULUŞ AMACI, HUKUKİ DAYANAKLARI VE GÜNCEL DURUM

Gürbüz ÖZDEMİR

Özet


1980’li yıllarda, hem içteki zorunlulukların hem de dünyada gelişen neo-liberal politikaların etkisiyle, yerel kamu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birçok alternatif hizmet yöntemi ortaya çıkmıştır. Bunların arasında, günümüz büyükşehir belediyeleri için olmazsa olmaz ekonomik birim haline gelmiş olan, ancak hakkında olumlu-olumsuz birçok görüş bulunan Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT) öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, alternatif yerel kamu hizmet biçimi olan BİT’lerin kuruluş amaçları, hukuki dayanakları, konumları, yürüttükleri faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonuçları incelenmektedir.

JEL Sınıflaması  : H4, H7, L3, K00, P1, R1 


Anahtar Kelimeler


Belediye; İktisadi teşebbüs; kamu hizmeti; Kamu Yararı; Özelleştirme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü