SİGORTA EKSPERLİĞİNDE MUHASEBE UZMANLIK BİLGİSİNİN ÖNEMİ: PROMOSYON ÜRÜNLERDE ve KONSİNYE MALLARDA HIRSIZLIK SİGORTASINA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Şule KIRKIK, Erol DEMİR, Mustafa KIRLI

Özet


Sigortacılık sektörü, değişen sosyo-ekonomik şartlar ile beraber en dinamik ve en çok uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulan alanlardan biridir. Sigorta eksperliği mesleği sigortacılık alanının teknik gereksinimleri ve farklı sigortacılık branşlarının doğmasından ötürü giderek önem kazanmaktadır. Özellikle eksperler tarafından düzenlenecek olan ekspertiz raporlarının doğruluğu hem sigorta şirketleri hem de sigortalı kişi açısından ortaya çıkan riskin tazmin edilmesinde en önemli başvuru kaynağıdır. Bu nedenle ekspertiz raporlarının hazırlanması aşamasında sigorta eksperleri gerekli gördükleri yerde alanında uzman kişilerin bilgisinden belli bir ücret karşılığında yararlanabilmektedir. Çalışmada, sigorta eksperliği mesleğinde muhasebe meslek mensuplarının uzmanlık alanından nasıl yararlanıldığını promosyon ürünler ve konsinye mallara ilişkin örnekler verilerek açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Sigorta eksperliği;Muhasebe uzmanlık bilgisi;Promosyon;Konsinye;Hırsızlık sigortası

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü