KAMU HİZMETİ SUNUMUNDA MEMUR DAVRANIŞLARININ VATANDAŞLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Mehmet GÖKÜŞ, Ahmet AY, Hakan ALPTÜRKER

Özet


Günümüz devletleri vatandaşlara sunulan kamu hizmetinin daha kaliteli olması için bir takım politikalar üretmektedir. Bu politikalar sayesinde vatandaşın faydalandığı kamu hizmetinde memnun kalması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu süreçte dikkat çeken ise kamu hizmetini sunan memurlar ile vatandaşlar arasında ortaya çıkan ilişkilerin de kamu hizmetinde kaliteyi dolayısıyla vatandaşın kamu hizmetinden memnuniyetini doğrudan etkilemesidir. Memurların bu süreçte gösterdiği olumlu davranışlar vatandaşın kamu hizmetinden memnuniyeti arttırırken memurların gösterdiği olumsuz davranışlar kamu hizmetlerinin olumsuz değerlendirilmesine dolayısıyla hizmetin kalitesiz bulunmasına ve memnuniyetsizliğe yol açabilmektedir. Bu çalışmayla Nevşehir Belediyesi sınırlarında yaşayan 18 yaş ve üstü vatandaşların asli ve sürekli kamu hizmetinden faydalanırken merkezi yönetim taşra teşkilatı içinde yer alan Nevşehir İlindeki İl Müdürlükleri’nde görevli memurların gösterdiği davranışların kamu hizmeti kalitesini ve memnuniyetini nasıl etkilediği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte araştırmaya katılan vatandaşların eğitim, yaş ve gelir gruplarına göre memur davranışlarını farklı değerlendirip değerlendirmedikleri de analiz edilmeye çalışılacaktır. Kamu hizmeti, Memur, Kalite, Davranış, Memnuniyet

Anahtar Kelimeler


Kamu hizmeti; Memur; Kalite; Davranış; Memnuniyet

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü