TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN NEDENSELLİK ANALİZLERİ

Hüseyin AĞIR

Özet


Bu çalışmada Türkiye’nin son yıllardaki dış borç istatistikleri tartışılarak Türkiye ekonomisi üzerine yapılan çalışmaların derlendiği dış borç ekonomik büyüme literatürü incelenmekte ve Türkiye’de dış borçlanma ve ekonomik büyüme ilişkisi ampirik olarak analiz edilmektedir. Literatürden farklı olarak bu çalışmada öncelikle değişik kontrol değişkenleri kullanılarak eşbütünleşme testleri yapılmış, nedenselliği incelemek için de doğrusal, doğrusal olmayan ve asimetrik nedensellik testleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Türkiye Ekonomisinde dış borçlanmanın ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini ortaya koymaktadır. Tek istatistikli doğrusal ve doğrusal olmayan nedensellik testleri dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasında bir nedenselliğin olmadığını gösterirken, asimetrik nedensellik testleri, nedenselliğin yönünün sadece dış borçlardan ekonomik büyümeye doğru olduğu durumda, negatif dış borç şoklarının negatif ekonomik büyümenin nedeni olduğu şeklindedir.

Anahtar Kelimeler


Dış Borçlanma; Ekonomik Büyüme; Nedensellik Analizleri

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü