FEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ELEŞTİRİSİ: CİNSİYET, DEVLET VE GÜVENLİK

Fazlı DOĞAN, Duygu ÖZLÜK

Özet


Bu çalışma bir sosyal ve politik teori olarak Feminizm’in Uluslararası İlişkilere (Uİ) girişi ve Feminist Uİ’nin ana akım Uİ teorilerine cinsiyet, devlet ve güvenlik başlıkları üzerinden yönelttiği eleştirileri değerlendirmektedir. Üç ana bölümden oluşan çalışmada öncelikle bir sosyal ve politik teori ve bir hareket olarak feminizmin tarihsel gelişimi kısaca tartışılmıştır. İkinci bölümde feminist hareketlerin uluslararası ilişkilerdeki gelişimi ve bir Uİ teorisi olarak Feminist Uİ’nin genel özellikleri ve Uİ içinde nerede konumlandığı tartışılmıştır. Üçüncü bölümde Feminist Uİ’nin toplumsal cinsiyet çıkış noktası ile cinsiyet, devlet ve güvenlik konularındaki eleştirel dili ortaya konmuştur. Feminist Uİ’nin ampirik, analitik ve normatif boyutları vardır ve bunlar iç içe geçmiş haldedir. Bu bakımdan çalışmada Feminist Uİ’nin ampirik, analitik ve normatif boyutu birlikte işlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Feminist Uİ; Kadın; Toplumsal Cinsiyet; Devlet; Güvenlik

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü