VERGİ GELİRLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ: BRIC-T

İbrahim ÖZMEN

Özet


Bu çalışmada geçmiştedünya uygarlıkları arasında büyük bir öneme sahip BRIC-T ülkelerinde vergi gelirlerinin belirleyicilerinin neler olduğunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada 1996-2013 dönemlerini kapsayan veri seti yardımıyla panel birim kök, panel eş bütünleşme testlerinden faydalanılmıştır. Ampirik analizlerden elde edilen bulgular, oluşturulan modellerdeki değişkenlerin toplam vergi gelirleri üzerindeki beklenilen etkisini gösterdiğine dair kanıtlar sunmaktadır. Bulgular ekonomik ve mali, sosyal ve siyasi değişkenlerin toplam vergi gelirleri üzerinde önemli ölçüde belirleyici role sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler


Vergi Gelirleri; Panel Veri; Eşbütünleşme; BRIC-T

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü