KÜRESEL DÜNYADA ULUS DEVLET

Hülya EŞKİ UĞUZ, Rukiye SAYGILI

Özet


On sekizinci yüzyılın ürünü olan ulus devlet, günümüzde ortaya çıktığı andan farklı özellikler taşımaktadır. Bu değişikliğin en bilinen nedeni küreselleşme süreci kabul edilmektedir.Bu süreç bir yandan ulus devletin temel niteliklerini yeniden yapılandırmakta öte yandan ise onu kültürel, politik, ekonomik açıdan dönüşmektedir. Bu çalışma söz konusu dönüşüm üzerinedir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle ulus devlet formunun tarihsel kökeni, felsefi temelleri ve temel nitelikleri ele alınarak ulus devlet tanımlanmış, ulus devletin küreselleşme özelinde dönüşümü analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Ulus; Devlet; Ulus Devlet; Küreselleşme

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü