PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI KANALLARI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ

Ceyhun Can ÖZCAN

Özet


Parasal aktarım mekanizması merkez bankasının uygulayacağı para politikası değişimlerinin ekonomi üzerinde yaratacağı etkileri göstermektedir. Para politikasında yapılan bir değişikliğin hasıla üzerindeki etkisi, parasal aktarım mekanizması kanalları üzerinden gerçekleşmektedir. Aktarım kanalları, faiz kanalı, varlık fiyatları kanalı, döviz kuru kanalı, kredi kanalı son olarak da beklenti kanalı olmak üzere 5 başlık ve bunun alt dalları altında şekillenmektedir. Aktarım kanallarının işleyiş sürecinin analizinden elde edilen bulgular, politika yapıcıların politika belirleme aşamalarında kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışmanın amacı parasal aktarım mekanizmaları hakkında bilgi vererek, Türkiye'de para politikası-reel ekonomi etkileşimini ve parasal aktarım kanallarından hangilerinin etkin olarak çalıştığını araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için 1990Q1-2008Q2 dönemi veri seti ile VAR modeli oluşturulmuş ve etki tepki fonksiyonları ile varyans ayrıştırması yöntemine dayalı sonuçlar verilmiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye'de geleneksel faiz oranı kanalının çalıştığına yönelik bulgulara rastlanmıştır. Bunun yanı sıra döviz kurunun reel faaliyetler üzerinde etkili olmadığı, ancak fiyatlar genel seviyesini etkilediği bulgularına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Parasal Aktarım Mekanizması; Parasal Aktarım Kanalları; Vektör Otoregresyon; VAR Modeli Türkiye

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü