FELDSTEİN- HORİOKA HİPOTEZİNİN YÜKSELEN EKONOMİLERDE SINANMASI: PANEL VERİ ANALİZ

Ahmet AY, İbrahim ÖZMEN

Özet


Bu çalışmada, yurtiçi tasarruf oranları ile yurtiçi yatırım oranları arasındaki ilişki 1970-2015 dönemi yükselen ülkelerden oluşan 12 ülkelik bir panel veri seti ile yeniden ele alınmıştır. Bu amaçla kısa ve uzun dönem katsayılarını tahmin etmek için panel birim kök, FMOLS, DOLS, CCR ve panel nedensellik veri tahmin yöntemleri kullanılmıştır. Basit regresyon modelinin sonucuna göre tasarruf tutum katsayının değerinin panel genelinde sıfıra yakın olduğu ancak her bir ülke için oldukça faklı sonuçlar içerdiği ortaya konulmuştur. Tahmin sonuçlarına göre tasarruf ile yatırımlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı kısa ve uzun dönem ilişkisi tespit edilmiştir. Ek olarak FMOLS, DOLS ve CCR yöntemleri ile elde edilen sonuçlar birbirleri ile tutarlı olup söz konusu dönemde Türkiye için tam bir sermaye hareketliliğinden bahsedilmesi mümkün gözükmemektedir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  
 

 
                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü