RASYONEL KURUMSALCILIK VE SOSYOLOJİK KURUMSALCILIK AÇISINDAN AVRUPALILAŞMA YAKLAŞIMI

Önder A AFŞAR

Özet


Avrupa Birliği Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini üyeliğe kabul ederek genişleme sürecine girdi. Bu süreçte Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerin siyasi ve ekonomik yapılarını kendi müktesebatına uygun olarak dönüştürürken, AB’nin bu dönüştürücü etkisi Avrupalılaşma (Europeanization) kavramı ile ifade edilmeye başlanmıştır. Avrupa Birliği aday ülkelerde demokratikleşmeye ne şekilde etkide bulunmaktadır ve bu etki mekanizmasını açıklayan kuramsal yaklaşımlar nelerdir, özellikle adaylık sürecinde Avrupa Birliği etkisiyle ortaya çıkan demokratik değişim hangi kuramsal çerçeve ile açıklanabilir gibi sorulara Avrupalılaşma yaklaşımı çerçevesinde cevap aranmaktadır. Bu anlamda AB genişleme politikası bağlamında tartışılmaya başlanan Avrupalılaşma kavramı üye veya aday ülkelerde Avrupa Birliği etkisi ile ortaya çıkan iç değişime işaret eder. Avrupalılaşma çalışmalarında ülkelerin demokratik dönüşümünü kuramsal olarak açıklamak üzere kurumsalcı temelde, dış teşvik modeli ve sosyal öğrenme modellerinden faydalanılır. Bu modeller bir dış etken olarak AB’nin özelikle aday ülkelerin demokratik değişimindeki etkisini açıklamak üzere yararlı bir çerçeve sunmaktadır. Bu makalenin amacı Avrupalılaşma yaklaşımı çerçevesinde sosyal öğrenme ve dış teşvik modellerinin varsayımları doğrultusunda AB’nin aday ülkeler üzerindeki demokratikleştirici etkisini kuramsal açıdan açıklamaktır

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  
 

 
                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü