SENDİKALARA YÖNELİK POLİTİKALARIN BELİRLENMESİNDE SENDİKALARIN ROLÜ VE 6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNU

Ali ŞAHİN, Adnan SÖYLEMEZ

Özet


Türkiye’de ilk Sendikalar Kanunu 1947 yılında çıkarılmıştır. Söz konusu yasal düzenleme ile sendikalar iş yaşamında varlıklarını hissettirmeye başlamışlardır. İlk örgütlü sendikalarda bu kanundan sonra kurulmuştur. 1963 yılında toplu iş sözleşmesi hakkı getirilerek işçilerin toplu iş sözleşmesi yapmalarına olanak tanınmıştır. 1980 sonrasında oluşturulan 2821 ve 2822 sayılı Kanunlar ile sendikaların kuruluşu ve işleyişi ile toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hükümleri ayrı ayrı olarak değerlendirilmiştir. Doksanlı yıllarda kamu görevlilerine sendikal haklar tanınabilmesine yönelik olarak farklı sendikalar faaliyet göstermeye başlamış ancak kamu görevlileri sendikalarının kurulabilmesine yönelik kanun ancak 2001 yılında yürürlüğe girmiştir. Son on yılda yürütülen değişiklik çalışmaları ve sosyal taraflar arasında gerçekleştirilen düzenlemeler sonucu 2821 ve 2822 sayılı yasalar tek bir kanun çatısı altında birleştirilerek yeniden düzenlenmiştir. Bu yasaların değişiklik taslakları ve hazırlanan yeni yasa maddelerinin çalışmaları yapılırken sosyal diyalog mekanizmaları işletilmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de sendikalara yönelik politikaların belirlenmesinde ve yasal düzenlemelerin hazırlanıp uygulanmasında sendikaların etkinliği ve rolünü ele almaktır. Bu bağlamda 2012 yılında yürürlüğe giren yeni sendikalar siyasasının hazırlanmasında sendikaların konumu ve rolü ayrıca değerlendirilmektedir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü