TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKALARININ BANKALARIN KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Orhan ÇOBAN, Selcan ŞAHİN

Özet


Bu çalışmada 1990-2010 dönemi dikkate alınarak Türkiye’de Merkez Bankası tarafından yürütülen para politikasının bankaların karlılıkları üzerine etkileri analiz edilmiştir. Analizlerde, reeskont oranı, banka mevduat faiz oranı, disponibilite oranı ve zorunlu karşılık oranları açıklayıcı değişken olarak dikkate alınmış olup, birim kök testi, eş-bütünleşme testi, granger nedensellik testi ve regresyon testinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Vakıflar Bankasının reel karlılık oranı ile Albaraka Türk’ün reel karlılık oranı arasında ve disponibilite oranı ile zorunlu karşılık oranı arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Regresyon analizi sonuçları, sadece Vakıflar Bankasına ilişkin modelin anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre dikkate alınan değişkenlerden sadece zorunlu karşılık oranı Vakıflar Bankasının karlılığını olumlu yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler


Merkez Bankası; Para Politikaları; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB); Bankacılık Sektörü.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


İndekslendiği Kaynaklar:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü